1572
امتیاز  
86
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
khojastehsadat_mosavifard
2 سال و 6 ماه
علوم تجربی
19 سال