2988
امتیاز  
752
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sajjad_mohammadi
1 سال و 7 ماه
کامپیوتر
19 سال