750
امتیاز  
75
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mina_n
2 سال و 3 ماه
گرافیک ومدیریت
30 سال