486
امتیاز  
17
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
منا نبی زاده مقدم
3 سال و 10 ماه
مهندسی فناوری اطلاعات
28 سال