566
امتیاز  
20
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
N_dadgar
2 سال و 2 ماه
زبان انگلیسی
27 سال