1194
امتیاز  
22
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_JAFARI2
4 سال و 3 ماه
پرستاری
23 سال