2940
امتیاز  
70
تعداد نظرات  
25
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sh_jahantiq
4 سال و 9 ماه
مهندسی شیمی
27 سال