جیم - پروفایل کاربری zizi_pln
100
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
zizi_pln
2 سال و 12 ماه
مدیریت بازرگانی
25 سال