جیم - پروفایل کاربری mohammadreza_mir
1840
امتیاز  
20
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mohammadreza_mir
2 سال و 12 ماه
مهندسی برق مخابرات
24 سال