1534
امتیاز  
17
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mohammadreza_mir
2 سال و 10 ماه
مهندسی برق مخابرات
24 سال