2042
امتیاز  
21
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mohammadreza_mir
4 سال و 10 ماه
مهندسی برق مخابرات
25 سال