4248
امتیاز  
605
تعداد نظرات  
22
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
b_noori
5 سال و 8 ماه
مهندسی معماری
28 سال