1194
امتیاز  
235
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
S_khandandel
2 سال و 7 ماه
مهندسی مدیریت پروژه
22 سال