1520
امتیاز  
248
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
S_khandandel
3 سال و 6 ماه
مهندسی مدیریت پروژه
23 سال