846
امتیاز  
547
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
شهاب الدین تقوی
3 سال و 11 ماه
زبان و ادبیات انگلیسی
25 سال