846
امتیاز  
506
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
شهاب الدین تقوی
2 سال و 2 ماه
زبان و ادبیات انگلیسی
23 سال