9670
امتیاز  
4189
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
3 سال و 6 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
24 سال