9396
امتیاز  
4042
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
2 سال و 11 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
24 سال