7792
امتیاز  
3326
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
1 سال و 6 ماه
مدیریت بازرگانی
22 سال