8910
امتیاز  
3894
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
2 سال و 5 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
23 سال