9780
امتیاز  
4244
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
4 سال و 4 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
25 سال