8612
امتیاز  
3740
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
1 سال و 12 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه
23 سال