8842
امتیاز  
3859
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
2 سال و 3 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
23 سال