8752
امتیاز  
3810
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لیلی
2 سال و 2 ماه
مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه
23 سال