918
امتیاز  
96
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_eftekhari
2 سال و 11 ماه
جامعه شناسی
21 سال