200
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
S_khatoon
3 سال و 8 ماه
پژوهشگری علوم اجتماعی
26 سال