5368
امتیاز  
1010
تعداد نظرات  
26
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
kianaz
4 سال و 12 ماه
رياضي كامپيوتر
25 سال