5368
امتیاز  
1010
تعداد نظرات  
26
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
kianaz
2 سال و 6 ماه
رياضي كامپيوتر
22 سال