1212
امتیاز  
28
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Zahra_Yaqoobi
4 سال و 6 ماه
زبان و ادبیات فارسی
34 سال