2464
امتیاز  
253
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
دایناسور
4 سال و 10 ماه
23 سال