4578
امتیاز  
129
تعداد نظرات  
39
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
هادی حسن زاده
2 سال و 1 ماه
26 سال