1126
امتیاز  
83
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
princess Puffer
5 سال و 2 ماه
علوم کامپیوتر
30 سال