516
امتیاز  
8
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
z_emamian
3 سال و 7 ماه
مهندسی کامپیوتر
21 سال