2916
امتیاز  
8
تعداد نظرات  
28
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Sara_Rh
4 سال و 12 ماه
ژیوفیزیک
31 سال