3662
امتیاز  
392
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
18
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
1 سال و 12 ماه
حسابداری
31 سال