4532
امتیاز  
575
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
5 سال و 3 ماه
حسابداری
33 سال