4502
امتیاز  
560
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
3 سال و 3 ماه
حسابداری
32 سال