4006
امتیاز  
464
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
2 سال و 3 ماه
حسابداری
31 سال