3646
امتیاز  
384
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
18
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
1 سال و 11 ماه
حسابداری
30 سال