4498
امتیاز  
558
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
2 سال و 11 ماه
حسابداری
31 سال