4444
امتیاز  
531
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
2 سال و 8 ماه
حسابداری
31 سال