3690
امتیاز  
406
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
18
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
2 سال و 1 ماه
حسابداری
31 سال