3550
امتیاز  
336
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
13
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
1 سال و 9 ماه
حسابداری
30 سال