4532
امتیاز  
575
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_dahji
3 سال و 8 ماه
حسابداری
31 سال