784
امتیاز  
333
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
bano iran zamin
4 سال و 7 ماه
اقتصاد
73 سال