1780
امتیاز  
142
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
نخودیا
4 سال و 1 ماه
73 سال