1150
امتیاز  
25
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
iraj_sz
4 سال و 2 ماه
مهندسی برق
23 سال