1132
امتیاز  
30
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مندیبل
4 سال و 4 ماه
دکتری!
73 سال