696
امتیاز  
94
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_babaeinia
2 سال و 10 ماه
اقتصاد
25 سال