4234
امتیاز  
692
تعداد نظرات  
24
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Snow_Queen
2 سال و 12 ماه
chemical engineering
28 سال