3668
امتیاز  
196
تعداد نظرات  
26
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
h_khamooshi
3 سال و 9 ماه
28 سال
سر دو راهی مانده ام
غمشاد
من متخصص هستم!
راه اشتباهی
داستان کوتاه
دستان دزد
داستان کوتاه
بزاق خون‌های کشنده / داستان کوتاه
شب و برکه
داستان کوتاه
تن پوش‌های عروسکی راز دارند
داستان کوتاه
ماه مخفی / داستان کوتاه
داستان کوتاه
لبخندی آبی بر لب‌های قرمز
داستان فقر
کابوس...
چرا آن روز مواظب روسری آبی‌ات نبودی؟
روسری آبی
حماقت با اسلحه
توهم یک روان پریش در آینه
#فقر#درد#زندگی
زندگی هم مثل من واقعا «بیکار» است
#پدر#زحمتکشی#قضا_و_قدر
دویدن در خانواده ما موروثی است
داستان کوتاه
رها... / داستانک
داستان کوتاه
عاشقانه‌ای روی نیمکت آهنی / داستان کوتاه
داشتن و نداشتن...
وابـــــــستگی
خرمشهر دلم/ شعر
پیرمرد قاتل یا عاشق؟! / داستان کوتاه
داستان کوتاه
پیرمرد قاتل یا عاشق؟
این یک شعر نیست داستان یک واقعیت...
ما شهرستانيها
فرار از شائوشنگ / داستان کوتاه
تقدیمی به نجمه زارع
بیماری دل / شعر
برگزیده‌ مرحله اول مسابقه نقطه سر خط
انتخاب با من است / شعر