436
امتیاز  
18
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Vahid_Shandiz
3 سال و 12 ماه
مدیریت بازرگانی
30 سال