3928
امتیاز  
1049
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_fanaei
4 سال و 6 ماه
ژنتیک - سلولی مولکولی
29 سال