3928
امتیاز  
1049
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_fanaei
3 سال و 9 ماه
ژنتیک - سلولی مولکولی
28 سال