5698
امتیاز  
986
تعداد نظرات  
30
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
هادی.قنبری
5 سال و 5 ماه
مهندسی آب - دانشگاه فردوسی
24 سال