5698
امتیاز  
986
تعداد نظرات  
30
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
هادی.قنبری
3 سال و 10 ماه
مهندسی آب - دانشگاه فردوسی
22 سال