902
امتیاز  
48
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
hamidreza_yaghoobi
4 سال و 12 ماه
ادبیات
61 سال