902
امتیاز  
48
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
hamidreza_yaghoobi
2 سال و 10 ماه
ادبیات
59 سال