2144
امتیاز  
71
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sepide.b
2 سال و 10 ماه
21 سال