946
امتیاز  
23
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Ehsan.Jahani
4 سال و 12 ماه
مهندسی صنایع/مدیریت اجرایی
28 سال