342
امتیاز  
21
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
e_universal
2 سال و 10 ماه
مهندسی صنایع/مدیریت اجرایی
26 سال