1190
امتیاز  
67
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
b_shooshtari
4 سال و 9 ماه
MBA
29 سال