1139
امتیاز  
178
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
SE7EN
6 سال و 4 ماه
اقتصاد انرژی
36 سال