6478
امتیاز  
659
تعداد نظرات  
46
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهراد علوی
5 سال و 5 ماه
32 سال
داستان کوتاه
خنده‌دار بود... / داستان کوتاه. قسمت چهارم
داستان کوتاه
خنده دار بود... / داستان کوتاه - قسمت سوم
داستان کوتاه
خنده‌دار بود... / داستان کوتاه-قسمت دوم
داستان کوتاه
خنده‌دار بود... / داستان کوتاه-قسمت اول
یک نکته روانشناسی مفید
«همزادپنداری» کنیم یا «همذات پنداری»؟!
نقد داستان مسخ
مسخ - نقد داستان - بخش سوم
نقد داستان مسخ
مسخ - نقد داستان - بخش دوم
مسخ - نقد داستان - بخش اول
رانده شده / داستان کوتاه - قسمت پایانی
رانده شده / داستان کوتاه - قسمت چهارم
رانده شده / داستان کوتاه - قسمت سوم
رانده شده - داستان کوتاه - قسمت دوم
رانده شده / داستان کوتاه - قسمت اول
زرد، رنگ تاکسی‌هاست! - داستان کوتاه
مختار / داستان کوتاه
استخوان دماغ شدن!
زندان / داستان کوتاه - قسمت پایانی
زندان / داستان کوتاه -قسمت اول
محذوف - داستان کوتاه
داستان‌تان را بترکانید!
موم / داستان کوتاه - قسمت پایانی
موم / داستان کوتاه - قسمت دوم
موم / داستان کوتاه - قسمت اول
این داستان کاملا واقعی است
چهره‌ی بی‌نقاب او - داستان کوتاه
صفر / داستان کوتاه.قسمت دوم
صفر / داستان کوتاه.قسمت اول
ناخواندنی‌ها / داستان کوتاه
چشم / داستان کوتاه. قسمت آخر
چشم / داستان کوتاه.قسمت دوم
چشم / داستان کوتاه.قسمت اول
ثانیه‌های گمشده / داستان کوتاه
رستاخیز / داستان کوتاه - قسمت دوم
رستاخیز... / داستان کوتاه - قسمت اول
پروانه / داستان کوتاه.قسمت آخر
پروانه / داستان کوتاه.قسمت اول
باور / داستان کوتاه
سرباز / داستان کوتاه - قسمت آخر
سرباز / داستان کوتاه - قسمت اول
وقتی همه تعطیل‌اند! / داستان کوتاه
ذهن بعضی ها را با اشعه ی آبی نوشته اند!
مغز بلوری! / شبه داستان
بازنده... / داستان کوتاه.قسمت دوم
بازنده... / داستان کوتاه.قسمت اول
کِشنده... / قسمت سوم و پایانی یک داستان کوتاه رازآلود
کِشنده... / قسمت دوم یک داستان کوتاه رازآلود
کشنده... / قسمت اول یک داستان کوتاه رازآلود
ارسالی برای مسابقه‌ای از جنس مجازی
او؛ بعد از آن روز / داستان کوتاه