560
امتیاز  
28
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
R_shariaty
3 سال و 10 ماه
مهندسی شیمی
24 سال