560
امتیاز  
28
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
R_shariaty
5 سال و 6 ماه
مهندسی شیمی
26 سال