8632
امتیاز  
929
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_khorashadi
4 سال و 8 ماه
اتاق عمل
39 سال