8632
امتیاز  
929
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_khorashadi
3 سال و 12 ماه
اتاق عمل
38 سال