2368
امتیاز  
181
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
h_rashidi73
2 سال و 11 ماه
روانشناسی
23 سال