2368
امتیاز  
181
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
h_rashidi73
3 سال و 7 ماه
روانشناسی
24 سال