138
امتیاز  
19
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_setareh
3 سال و 11 ماه
مدیریت و برنامه ریزی
39 سال