7614
امتیاز  
2720
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
R_Rad
4 سال و 10 ماه
تجهیزات پزشکی
23 سال