2770
امتیاز  
231
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
j_hoseinpoor
4 سال و 3 ماه
40 سال