1010
امتیاز  
104
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_mehravard
5 سال و 8 ماه
ریاضی و فیزیک
22 سال