1916
امتیاز  
92
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
لاکپشت
5 سال و 9 ماه
72 سال