2594
امتیاز  
219
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Soraya_Shiri
3 سال و 12 ماه
کامپیوتر
28 سال