1430
امتیاز  
315
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
shakhe_shemshad
3 سال و 12 ماه
کارگردانی سینما
39 سال