1590
امتیاز  
92
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ali_derugar
3 سال و 12 ماه
34 سال